Data Extraction

Task Thực Tế 081: Regex Python – PYEXDA

re_081
re_081_

Đề Bài: Cột A (Input) – tất cả các dòng đều có 1 mẫu chung (п. x.x.x ГОСТ x.xxx-year) nhưng không đồng nhất (có dấu chấm, có dấu cách, thiếu năm, …). Hãy thay thế các mẫu chung đó bằng mẫu sau: п.year (Cột C – Output). Trường hợp không có year thì thay bằng 2024.

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG BÀI HỌC.
NẾU BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PYEXDA, INBOX MÌNH TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN PREMIUM.
ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM CHI TIẾT BÀI HỌC