Data Extraction

Task Thực Tế 080: Regex Python – PYEXDA

re_080
re_080_

Đề Bài: Cột A (Input) – Dữ liệu ngày tháng không đồng nhất. Gồm nhiều định dạng khác nhau: 1.12.1698 (d.mm.yyyy) – 3.1254 (m.yyyy) – 31.12.1600 (dd.mm.yyyy) – 31.12. (dd.mm.) – 21.9.1743 (dd.m.yyyy) – 20.9. 1748 (dd.m. yyyy có dấu cách). Hãy chuẩn hóa các định dạng trên về mẫu chung: yyyy-mm-dd hoặc yyyy-mm hoặc mm-dd

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG BÀI HỌC.
NẾU BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PYEXDA, INBOX MÌNH TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN PREMIUM.
ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM CHI TIẾT BÀI HỌC
 

Leave a Comment