500 SQL Challenges

SQLDA – C100 – Tính Thưởng Theo Ngày Làm Việc Cho Nhân Viên Theo Quý (Task SQL Pivot)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC SQL DATA ANALYST THỰC CHIẾN, BẠN SẼ ĐƯỢC THỰC HÀNH NHIỀU CHALLENGES VÀ CASE STUDIES ĐƯỢC MÔ PHỎNG LẠI SÁT VỚI CÔNG VIỆC THỰC TẾ.

INBOX MÌNH TẠI ĐÂY NẾU BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC SQLDA NÀY.

Table 1: c100

employee_idstart_timeend_timerate
12022-01-012022-03-3165
12022-04-012022-06-3070
12022-07-0178
22022-01-0182
32022-01-012022-05-1450
32022-05-1560

Expected Output

  • Hiển thị kết quả theo dạng Pivot cho tất cả các quý 2022. Giả sử hôm nay là 31/12/2022.
  • Ngày làm việc: Từ 2 – 6. Thứ 7 – CN nghỉ (tạm ko xét ngày lễ). VD: nhân viên id 1 có rate 65 tính từ 2022-01-01 đến 2022-03-31. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu ngày làm việc, thuộc các quý nào. Lấy số ngày * rate sẽ ra được kết quả cho mỗi quý. Cũng nhân viên id 1 có rate 70 tính từ 2022-04-01 đến 2022-12-31 (vì cột end_date null), tính tương tự.
employee_id1234
14160455051485070
25248533054125330
33200359039603900

Solution

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN