Data Analyst Courses

SQL4DA: SQL Thực Chiến Với 10+ Case Studies & 100+ Challenges – SQL Data Analysis

Khóa Học SQL Ứng Dụng Làm Việc Với Dữ Liệu Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Căn Bản Đến Nâng Cao – Learning by Doing – Nội Dung Update Liên Tục – Được Học Lại Miễn Phí Trọn Đời – Được Cấp Account Thực Hành Thêm Nhiều Tình Huống Thực Tế.

Part 01: Câu Hỏi Phổ Biến Đi Làm Mình Hay Gặp: Dữ Liệu Này Nằm Ở Cột Nào Anh? Ở Bảng Nào Anh? Truy Vấn Em Biết Mà Do Em Không Biết Nằm Ở Đâu Để Lấy? Học Part Này Đi, Bạn Sẽ Hiểu Vấn Đề Thôi.

 • Case 01: Online Learning Database => Giải pháp thiết kế cho 15+ tình huống liên quan đến business của project.
 • Case 02: Ecommerce Database => Giải pháp thiết kế cho 15+ tình huống liên quan đến business của project.
 • Case 03: Food Delivery Database => Giải pháp thiết kế cho 15+ tình huống liên quan đến business của project.
 • Case 04: ABC Credit Database => Tại sao sử dụng JSON trong thiết kế?
 • Case 05: Chia sẻ thực tế Tips, Tricks & SQL Scripts mình hay dùng trong công việc liên quan đến Part 01.

Part 02: Công Ty Yêu Cầu Bạn Bắt Buộc Phải Biết: Thành Thạo Truy Vấn Dữ Liệu

 • Case 06: Thực chiến với 10 challenges phân tích để bạn học & thực hành làm quen với các truy vấn căn bản.
 • Case 07: Revenue Analysis – Phân tích doanh thu với SQL Window Function (Áp dụng vào công việc).
 • Case 08: RFM Analysis – Phân khúc khách hàng, cải thiện chiến lược Marketing (Áp dụng vào công việc).
 • Case 09: Cohort Analysis – Phân tích hành vi, cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng (Áp dụng vào công việc).
 • Case 10: Market Basket Analysis – Phân tích sản phẩm & hành vi mua hàng (Áp dụng vào công việc).
 • Case 11: Black Friday Analysis – Phân tích xu hướng tiêu dùng theo nhân khẩu học (Áp dụng vào công việc).

Part 03: Nếu Dữ Liệu Ban Đầu Đã Chuẩn Thì Không Có Gì Để Bàn. Nhưng Ngược Lại Thì Sao?

 • Case 12: Data Cleaning Step by Step với SQL.
 • Case 13: Sales Report – Thực chiến các challenges với SQL Pivot (Áp dụng vào công việc).

Part 04: Bạn Đã Làm 01+ Năm Kinh Nghiệm, Nếu Chỉ Biết Truy Vấn SQL Đã Đủ Chưa? Tất Nhiên Chưa, Trang Bị Thêm SQL Programming Nữa Nhé.

 • Case 14: FIFO Inventory – Học & thực hành Trigger, Transaction, Function, Cursor…
 • Case 15: Stored Procedure – Thực chiến các challenges thực tế.

Part 05: Công Ty Yêu Cầu Bạn Biết Thêm Data Warehouse Là Lợi Thế

 • Case 16: Các kiến thức quan trọng về Data Warehouse – Cơ sở để bạn có thể upgrade kỹ năng của mình lên sau này.

Part 06: Giải Đề Interview & Các Challenges Thực Tế Tại Các Công Ty

Part 07: Nhiều Nội Dung Hay Khác Về SQL Sẽ Được Cập Nhật Sau. Updating …

 • Thời Gian: Tối 06 & CN. Lúc 20:15 – 22:00.
 • Thời Lượng: 15 buổi Online qua GG Meet và được cấp tài khoản VIP để thực hành thêm ngoài giờ học.
 • Học Phí: Inbox TẠI ĐÂY