500 SQL Challenges

SQLDA | 77+ Pivot SQL | 13. Pivot Dynamic, Window Functions, Max, Group By

77+ Pivot SQL Challenges là 1 module trong khóa học SQL Thực Chiến Dành Cho Phân Tích Dữ Liệu Từ Căn Bản (Newbie) Đến Nâng Cao (1.5+ năm kinh nghiệm). Để đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn có thể inbox mình TẠI ĐÂY

create table pvt_13 (
    user_id int,
    department varchar(100),
    question int,
    score int
);
departmentquest1_score1quest1_score2quest1_score3quest2_score1quest2_score2quest2_score3
A66.67%050.00%066.67%66.67%
B050.00%00033.33%
C33.33%00100.00%00
D050.00%50.00%033.33%0
  • Quest 1 có 3 nhân viên chấm score = 1. Trong 3 nhân viên đó, có 2 người làm ở department A, 1 người làm ở department D -> Tỷ lệ depart A = 2/3 = 66.67%, D = 1/3 = 33.33%, B và D = 0% (quest1_score1)
  • Quest 2 có 2 nhân viên chấm score = 1. Trong 2 nhân viên đó, có 1 người làm ở department B, 1 người làm ở department D -> Tỷ lệ depart B = 1/2 = 50.00%, D = 1/2 = 50.00%, A và C = 0% (quest1_score2)

Giải challenge để ra được kết quả như output.

Khi đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn sẽ được cấp tài khoản premium để thực hành thêm các challenges thực tế tại các công ty. Các challenges được cập nhật thường xuyên.

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN