500 SQL Challenges

SQLDA – Pivot SQL – 011. Lab Kết Hợp Pivot Dynamic, Unpivot, Cross Apply

Pivot SQL Challenges là một module trong khóa học SQL Thực Chiến Dành Cho Phân Tích Dữ Liệu từ căn bản (Newbie) đến nâng cao (1.5+ năm kinh nghiệm).
Để đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn có thể inbox mình tại đây.

ad_dateattr1_perattr1_outattr2_perattr2_outattr3_perattr3_out
2012-09-04002143
2012-09-05002143

Nội dung tình huống này nằm trong khóa học SQLDA Thực Chiến 2024 – Học bám sát với công việc thực tế.

Khi đăng ký thành công khóa học SQL Data Analysis, bạn sẽ được cấp tài khoản học viên để truy cập vào hệ thống.

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN