Data Analyst Courses

PYEXDA – Excel Automation Với Python Programming & Power Query M Code – 100+ Challenges


 • Học Python Programming ứng dụng cho các bài toán Data Allocation & Distribution thực tế trong excel
 • Học Python Programming & Regex ứng dụng cho các bài toán Data Extraction thực tế trong excel
 • Học Python Programming & Solver Excel ứng dụng cho các bài toán Data Optimization thực tế trong excel
 • Học Python Programming ứng dụng cho các bài toán Data Merging, Data Time & Data Table thực tế trong excel
 • Học Power Query & M Code ứng dụng cho các bài toán thực tế trong excel
 • … Nhiều bài toán thực tế khác sẽ còn cập nhật thêm trong các khóa sau


 • Giải thích yêu cầu của task gồm data input, expected output. Các task đều là task mô phỏng lại từ thực tế
 • Học kiến thức Python Programming & Power Query M Code cần thiết (Từ căn bản đến nâng cao) để làm task (Không học quá nhiều 1 lần tránh tình trạng học xong rồi quên hoặc không biết cách áp dụng). Nếu task bạn đang làm có kiến thức đã được học trước đó rồi thì bạn sẽ nghe lại để ôn bài
 • Trong quá trình làm task, nếu kiến thức nào đã học mà chưa hiểu rõ thì mình sẽ hướng dẫn lại
 • Bạn được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống thực hành thêm các task khác. (Các task đều có giải thích code chi tiết)
 • Ngoài các task được học, nếu bạn có task công ty muốn áp dụng, mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn


 • Thời gian: 20:15 – 22:00, thứ 03 hàng tuần
 • Hình thức: Kết hợp học qua Google Meet, tài liệu task giải thích code chi tiết
 • Học phí: 4.500.000 VNĐ -> Giảm còn 3.500.000 VNĐ (Học phí có thể thay đổi ở các khóa sau)
 • Thời lượng: Chia thành 02 giai đoạn học:
  • Giai đoạn 01: 07 buổi học qua Google Meet, các bạn mới nên tham gia đầy đủ để xây dựng nền tảng vững chắc
  • Giai đoạn 02: Sau 7 buổi học Google Meet, bạn sẽ học bằng cách giải task trên hệ thống (Có giải thích code cực kỳ chi tiết). Trong quá trình làm, nếu có phần nào chưa hiểu, mình sẽ hướng dẫn lại
 • Quyền lợi:
  • Được học lại miễn phí trọn đời để update kiến thức mới
  • Task thực tế được update liên tục