Data Analyst Courses

Khóa Học Thực Chiến Giải Task Excel & Task Tối Ưu Với Python Programming – Learning By Doing Challenges

 • Task Thực Tế Liên Quan Đến Data Extraction – Chân Kinh Regex Toàn Tập.
 • Task Thực Tế Liên Quan Đến Data Allocation – Các Bài Toán Phân Phối Nguồn Lực, Tài Nguyên.
 • Task Thực Tế Liên Quan Đến Data Optimization – Các Bài Toán Tìm Giải Pháp Sao Cho Tối Ưu Nhỏ Nhất Hoặc Lớn Nhất.
 • Task Thực Tế Liên Quan Đến Data Trasformation – Các Bài Toán Xử Lý Dữ Liệu Bảng, Thời Gian, Merge Cell.

KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NÀY, MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN CHÍNH TASK THỰC TẾ CỦA BẠN (NẾU CẦN)

 • Mô tả input, output của mỗi Task qua 1 video ngắn để học viên hiểu yêu cầu cần làm. Các Task đều là Task thực tế.
 • Học kiến thức cần thiết để làm Task (không học quá nhiều 1 lần tránh tình trạng học xong rồi quên hoặc không biết cách áp dụng). Nếu trong Task có kiến thức đã được học trước đó thì sẽ ôn lại để nhớ và áp dụng vào Task hiện tại.
 • Trong quá trình làm Task, nếu kiến thức nào chưa rõ thì trao đổi để được hướng dẫn lại.
 • Lưu ý: Kiến thức trong khóa học này sẽ tập trung vào Python Programming và 1 số thư viện tối ưu.
 • Thời Gian: 20:15 – 22:00, thứ 03 hàng tuần.
 • Hình Thức: Kết hợp Google Meet, tài liệu task & giải thích code chi tiết.
 • Học Phí: 4.500.000 VNĐ –> Giảm còn 3.500.000 VNĐ cho khóa này (Học phí khác ở từng khóa).
 • Thời Lượng: Có 02 giai đoạn:
  • Giai Đoạn 01: 05 buổi học qua Google Meet, các bạn mới nên tham gia đầy đủ để xây dựng nền tảng vững chắc.
  • Giai Đoạn 02: Bạn sẽ được cấp tài khoản trên web để vào giải Task thực tế (Có giải thích code cực kỳ chi tiết). Trong quá trình làm, nếu có kiến thức nào chưa hiểu, mình sẽ hướng dẫn lại qua video recording.
 • Quyền Lợi:
  • Bạn có thể học lại miễn phí trọn đời để update kiến thức mới mà không cần tốn thêm phí.
  • Task thực tế được update liên tục, bạn sẽ học và áp dụng vào công việc thực tế dễ dàng.
  • Ngoài 5 dạng Tasks, sẽ còn update thêm sau này, đăng ký chỉ 1 lần nhưng bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.
TaskDanh Mục
TaskDanh Mụchf:categories